Rozmiar: 15909 bajtów

- 814 -

1348, 2 XI [Kamieniec ?]

in die Omnium Animarum

Syghardus, opat kamieniecki (Kamencz), potwierdza, że Henryk zwany Olsleger (Heynricus) nabył od braci Pawła, Jana i Mikołaja (Paulus, Johannes, Niclaus) sołectwo we wsi klasztornej Laski k. Ząbkowic Śląskich (Heinrichswalde, Heynrichswalde), do którego należały niecałe 2 łany ziemi ornej, co 6 łan, trzecia część dochodów z sądownictwa, karczma, piekarnia, jatka, warsztat szewski, 2 młyny, prawo posiadania stada owiec. Henryk (Heynricus) ma pełnić służbę wojskową. Opat równocześnie unieważnia wszystkie poprzednie dokumenty wystawione w sprawie sołectwa Laski k. Ząbkowic Śląskich (Henrichswalde, Heynrichswalde).

Świadkowie: Mikołaj (Nicolaus), przeor, Henryk (Heynricus), podprzeor, Jan (Johannes), piwniczny, Piotr (Petrus), skarbnik klasztorny, Wawrzyniec (Laurencius), piekarz, Wynandus, doradca.
Pieczęć klasztorna.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88, nr 133 b.
Kopia: niem. tamże.
Druk: CDS X, s. 165, nr 208.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów