Rozmiar: 15909 bajtów

- 815 -

1348, 2 XI, Awinion (Avinion)

IV Non. Novembris

Papież Klemens VI (Clemens), potwierdza ksieni klasztoru św. Klary we Wrocławiu (Wratislaviensis) prawo posiadania majątku ruchomego i nieruchomego.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dok. m. Wrocławia, syg. 1348 2 XI Awinion.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów