Rozmiar: 15909 bajtów

- 817 -

1348, 14 XI, Wrocław (Breslow)

an dem nehisten Freitage noch santh Mertinstag

Burmistrz i rajcy miasta Z±bkowice ¦l±skie (Frankensteyn) składaj± hołd lenny nowemu panu swego miasta Karolowi IV, królowi czeskiemu (Karl Römischem Kuenge ze Beheim), które to miasto zostało oddane mu w zastaw przez Henryka von Hugwicz (Heinrich).

Druk: CDM VII, s. 621, nr 867.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów