Rozmiar: 15909 bajtów

- 818 -

1348, 14 XI, Wrocław (Breszlau)

an dem nechsten Freytag nach Martins tag in dem dritten jar unser reiche

Karol IV, król czeski (Carl ... Römischer König ... und König zu Behmen), stwierdza, że mieszczanie z±bkowiccy (Franckstein) złożyli mu hołd lenny w takiej formie, w jakiej uczynili to względem Henryka von Hugewitz (Heinrich), który nabył to miasto od Mikołaja, księcia ziębickiego (Niclas hertzog zu Munsetrbergk). Karol IV potwierdza nienaruszalno¶ć nabytych praw do Z±bkowic ¦l±skich (Franckstein).

Druk: Lehns u. Besitzurk. II, s. 141, nr 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów