Rozmiar: 15909 bajtów

- 819 -

1348, 14 XI, Wrocław (Breszlau)

an dem nechsten Freytag nach Sanct Martins tag in dem dritten ior unser reiche

Karol IV, król czeski (Carll ... römischer König ... und König zu Behmen), w związku z przyjęciem w zastaw od Henryka von Hugewitz (Heinrich) miasta i okręgu Ząbkowice Śl. (Franckstein) wraz z klasztorem kamienieckim, które tenże Henryk otrzymał od Mikołaja, księcia ziębickiego (Niclas Hertzog zu Munsterbergk), zatwierdza tym nabytkom wszystkie prawa i przywileje, jakie dotąd posiadali.

Druk: CDS X, s. 166, nr 210.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów