Rozmiar: 15909 bajtów

- 820 -

1348, 15 XI, Wrocław (Wratislavia)

XVII Kal. Decembris

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), zatwierdza dokument swego ojca Jana (Johannes ... rex Boemie) (por. R. z. schl. Gesch., nr 5812) wystawiony dla klasztoru w Wieleniu k. Babimostu (Lacus sancte Marie), a będący z kolei potwierdzeniem dokumentu Jana, księcia Śląska i pana Głogowa, dla tegoż klasztoru z r. 1336 4 XII (por. R. z. schl. Gesch., nr 5759).

Druk: CDMP II, s. 608, nr 1276.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów