Rozmiar: 15909 bajtów

- 821 -

1348, 18 XI

XIV Kal. Decembris

Karol IV, król czeski, zatwierdza klasztorowi joannitów pod wezwaniem Bożego Ciała pod Wrocławiem nadany mu przywilej króla czeskiego, Jana Luksemburskiego, z 1339 10 VIII (por. R. z. schl. Gesch., nr 6322), w sprawie gromadzenia dóbr w obrębie księstwa wrocławskiego, oraz własny przywilej z 1343 21 X w sprawie nabywania przez ten klasztor dóbr i czynszów oraz zwalniający dobra tego klasztoru od stanu (por. nr 108).

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 95 a, s. 100 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów