Rozmiar: 15909 bajtów

- 822 -

1348, 18 XI, Wrocław

XIV Kal. Decembris

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), stwierdza, że Henryk Kutzinger (Henricus), brat klasztoru joannitów pod wezwaniem Bożego Ciała k. Wrocławia, ofiarował swemu klasztorowi 4 łany, jakie posiadał we wsi Rędzin k. Wrocławia (Ransyn).

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 95, s. 141-142.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów