Rozmiar: 15909 bajtów

- 823 -

1348, 18 XI

XIV Kal. Decembris

Karol IV, król czeski, potwierdza joannitom pod wezwaniem Bożego Ciała pod Wrocławiem posiadło¶ć wielko¶ci 8 łana we Wrocławiu-Gaju (Herdau), połowę czego, nabyto poprzez zapis testamentowy, a drug± połowę drog± kupna od dzieci Berolda Münsterbergisch.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 95, s. 96 a, nr D-3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów