Rozmiar: 15909 bajtów

- 825 -

1348, 21 XI, Otmuchów (Otmuchow)

XI Kal. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), ustanawia prawa wójta w Otmuchowie (Othmuchoviensis) Mikołaja zwanego Lange (Nicolaus) i jego spadkobierców: trzecią część dochodów z sądownictwa, trzecią część z czynszów, 4 ławy mięsne, 4 ławy chlebowe, 4 ławy obuwnicze, 4 łany ziemi i wszystkie płynące z nich dochody, a także prawo wypasu stada owiec nie przekraczającego 200 sztuk, prawo założenia nad rzeką Nysą (Nyza) rzeźni i roczny dochód z niej w wysokości 60 groszy, 5 prętów łąki, prawo połowu ryb na rzece Crebisbach. Wójt jest zobowiązany do służby wojskowej.

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes ... Glogoviensis), Konrad, prepozyt Św. Idziego we Wrocławiu (Conradus ... Wratislavia), Mikołaj ze Lwówka (Nicolaus de Lemberg), prokurator, Jan de Waldow, starosta nyski (Johannes ... Nyzensis), Wroczco, marszałek, Cunczco Muschczin i Filip (Phillippus), notariusz.


Druk: Tzschoppe-Stenzel, Urks., s. 564, nr 163.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów