Rozmiar: 15909 bajtów

- 826 -

1348, 21 XI, Wrocław (Wratislavia)

indictione prima XI Kal. Decembris regnorum nostrorum anno tercio

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boenne rex), nadaje opatowi i konwentowi benedyktyńskiemu opatowickiemu (Opatovicensis) w diecezji praskiej (Pragensis) prawo patronatu nad kościołem w Milinie k. Środy Śląskiej (Furstnow) i w Kątach Wrocławskich (Cant).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. MM 7.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów