Rozmiar: 15909 bajtów

- 827 -

1348, 22 XI, Namysłów (Namslav)

die sancte Cecilie Virginis

Kazimierz Wielki, król Polski (Kazimirus .. rex Poloniae), zawiera układ pokojowy z Karolem IV, królem czeskim (Karolus ... rex Romanorum ... et Boemie rex), będący odnowieniem traktatu obu władców z 1341 r. Obaj władcy zobowiązują się do przyjaźni i wzajemnej pomocy.

Druk: CDMP II, s. 609, nr 1277.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów