Rozmiar: 15909 bajtów

- 830 -

1348, 24 XI, Wrocław (Wraczlauia)

VIII Kal. Decembris regnorum nostrorum anno tercio

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), nadaje rajcom i mieszczanom wrocławskim (Wraczlauienses) czynsze z komory celnej trzymanej przez Żydów wrocławskich i średzkich (Wraczlauienses et Noniforenses) z wyłączeniem na 3 lata dochodów od Żydów średzkich (Nouiforenses), które otrzymał Burghardus Monachus de Basil, w zamian za pożyczone wystawcy 500 grzywien na wykupienie miasta Ząbkowice Śl. (Frankinstein).

Druk: Bresl. Urkb., s. 174, nr 192.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów