Rozmiar: 15909 bajtów

- 831 -

1348, 24 XI, Wrocław (Wrat[islavia])

indiccione prima VIII Kal. Decembris

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), rozstrzyga spór między Przecławem, biskupem wrocławskim (Preczlaus episcopus Wrat(islaviensis]), i kapitułą wrocławską (Wrat[islaviensis]) z jednej strony a z drugiej rycerzami: Schibechinem de Czeczow (Schibechinus), Crikiem de Ridburch (Crik), Hartungiem de Nymans (Hartungus), Hermanem de Borsnicz (Hermannus), Maciejem de Molheim (Mathias), Mulichonem de Ridburch (Mulichonus), Poponem de Hugwicz (Poponus), braćmi Colmasem i Peczcone de Adlungespach (Colmas, Peczco), w sprawie przysługujących tym rycerzom dochodów z tytułu prawa książęcego w dobrach biskupstwa wrocławskiego (Wrat[islaviensis]) w ten sposób, że nie pozbawiając tych rycerzy dotychczasowych praw postanawia nadać im przez swoich pełnomocników, a to Wacława I, księcia legnickiego (Wenczeslaus dux), i Ottona z Dunina k. Legnicy, kanonika wrocławskiego i protonotariusza biskupiego (Otto de Donyn ... Wrat[islaviensis]), w zamian inne dochody.

Druk: Urk. z. G. d. Bisth. Breslau, s. 305, nr 278.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów