Rozmiar: 15909 bajtów

- 832 -

1348, 25 XI, Legnica (Liegnitz)

am St. Catherinen tag

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko), przyrzeka Karolowi IV (Karl Roemischen Kunige) zachować pokój do następnych zapustów z wyłączeniem Brandenburgii (Brandenburgk).

Ekscerpt: F. M. Pelzer, Kaiser Karl der Vierte König von Böhmen, Praga 1780, cz. 1, Urkb., s. 204, nr 206.
Druk: Archiwum Coronae Regni Bohemiae 2, nr 85.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów