Rozmiar: 15909 bajtów

- 833 -

1348, 28 XI, Budziszyn (Budissin)

IV. Kal. Decembris

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex), bierze w opiekę klasztor magdalenek w Lubaniu (Lubanensis) i ich posiadłości oraz zabrania nakładania na nie jakichkolwiek podatków i świadczeń.

Druk: F. M. Pelzer, Geschichte Kaiser Karl IV. Urkundenbuch, Drezno 1783, s. 204, nr 207.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów