Rozmiar: 15909 bajtów

- 836 -

1348, 2 XII, Wrocław (Wrat[islavia])

II Id. Decembris

Jan, syn Guntera z Nysy (Johannes ... Guntherus de Nysa), stwierdza, że w jego obecności oraz świadków Stanisława dziekana (Stanislaus), Henryka scholastyka (Henricus), Mikołaja kustosza (Nicolaus), Cunczona ze Skałki k. Wrocławia (Cunczco de Schalcow), dziekana, Jana, archidiakona głogowskiego (Johannes ... Glogoviensis), Henryka de Bancz (Henricus), archidiakona legnickiego (Legnicensis), Lutka de Kulpen (Luthco), Marcina z Otmuchowa (Martinus de Othmuchow), Henryka z Głogowa (Henricus de Glogovia), Mikołaj zwany z Żytna k. Trzebnicy (Nicolaus de Sytin), mieszczanin wrocławski (Wrat[islaviensis]), oraz syn jego Franczko, otrzymali od kapituły wrocławskiej (Wrat[islaviensis]) 7 łanowy folwark (allodium) zwany Crucze, który połączyli ze swą posiadłością Bielany Wrocławskie (Bethlern) i lokowali na prawie niemieckim. W zamian za to mieli płacić kapitule 9 kamieni wosku rocznie.

Świadkowie: Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), Swnthopolco, Piotr de Gostyna (Petrus), Jan z Lubeka k. Gliwic (Johannes de Lubek) - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses), Stanisław kantor (Stanislaus), Stascho z Krakowa (Cracouia) - wikariusze wrocławscy (Wratislauienses), Jan z Wrocławia-Leśnicy (Johannes de Lesna), kleryk.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. CC 28.
Kopia: łac. tamże, Lib. Niger, s. 369 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów