Rozmiar: 15909 bajtów

- 839 -

1348, 6 XII, Wrocław (Wratislauia)

in die sancti Nicolai

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), stwierdza, że Ulricus i syn jego Fredelinus wraz z żoną Geruschą (Geruscha) zwani Zcassloer sprzedali za 24 grzywny połowę folwarku we wsi Jeszkotle k. Strzelina zwaną Krokow (Jesketil) Pesconowi i jego bratu Zachariaszowi zwanym Rulkonis (Pesco Zacharias).

Świadkowie: Jan z Dunina k. Legnicy (Johannes de Donyn), doktor dekretów, Konrad z Turowa, prokurator biskupi (Conradus de Thurow), Jan de Bresmir (Johannes) - rektorzy kościołów, Henryk (Henricus) de Bybersteyn, Jaracius z Pogorzeli (Pogorella) - rycerze, Wroczko z Kurzątkowic k. Oławy (Kurzantkouicz), marszałek biskupi, Peczco zwany Stosch.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. CC 3.
Kopia: łac., tamże, Lib. Niger, s. 468 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów