Rozmiar: 15909 bajtów

- 840 -

1348, 10 XII, Wrocław

IV Id. Decembris

Dokument w sprawie 10 grzywien czynszu ze wsi Bielany Wrocławskie w związku z przyłączeniem do niej folwarku (allodium), który niegdyś nazywał się Orux.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, Rotulus Lib. Niger, s. 85.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów