Rozmiar: 15909 bajtów

- 842 -

1348, 13 XII, Wrocław (Wratislauia)

Id. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), zgadza się na prośbę Henryka zwanego de Lubov (Henricus), proboszcza kościoła Wszystkich Świętych we Wrocławiu (prope Wratislauiam), i Henryka de Cal (Henricus), właściciela wsi Wrocław-Pracze Odrzańskie (Procz), na założenie w tej wsi kościoła parafialnego dla trzech wsi: Wrocław-Pracze Odrzańskie (Procz), Polanowice k. Wrocławia (Polanowitz) i Rędzina k. Wrocławia (Randzim). Proboszcz kościoła Wszystkich Świętych zatrzymał dla siebie dziesięcinę ze wsi Rędzin k. Wrocławia (Randzim). Henryk Cal (Henricus), jako uposażenie, nadał temuż kościołowi 1 łana we wsi Wrocław-Pracze Odrzańskie (Procz). Oprócz tego Henryk de Cal zobowiązał się płacić Henrykowi, proboszczowi kościoła Wszystkich Świętych, i jego następcom 3 grzywny czynszu ze wsi Wrocław-Pracze Odrzańskie (Procz).

Świadkowie: Jan z Dunina k. Legnicy (Johannes de Donyn), doktor dekretów, Konrad, prepozyt kościoła Św. Idziego we Wrocławiu (Conradus Wratislauiensis), Henryk z Wójcic k. Grodkowa (Henricus de Woyczicz), dyrygent chóru katedralnego i proboszcz de Suin, notariusz biskupi.


Druk: J. Heyne, Dakumentierte Geschichte d. Bisthum u. Hochstiftes Breslau, Wrocław, 1860 II, s. 454, przyp. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów