Rozmiar: 15909 bajtów

- 843 -

1348, 15 XII, Wrocław

XVII Kal. Decembris

Karol IV, król czeski, zatwierdza przejście w dożywotnie posiadanie lenna zamkowego w Środzie Śląskiej ze wszystkimi dochodami, czynszami i pożytkami, a w szczególności z targiem solnym w mieście Środa Śląska, z sądownictwem w okręgu miejskim w ręce Franczkona von Reideburg (Franczco), brata Bernarda (Bernhard), syna i Małgorzaty (Margaretha), córki rycerza Jana zwanego Krik von Reideburg. Tenże rycerz Jan i jego brat Jenchin otrzymali powyższe lenno dożywotnio, po jego śmierci zaś miało przypaść braciom z Gogołowa k. Świdnicy (Gogelow): Peczchonowi Zachariaszowi i Henrykowi (Peczcho, Zacharias [...]). Jan von Reideburg wykupił od wspomnianych braci prawo spadkowe do wspomnianego lenna za zgodą Karola IV.

Świadkowie: Rudolf, książę saski, Henryk V, książę głogowski, Bruno [błędnie nazwany bratem Henryka V i księciem głogowskim], Konrad von Valkenhayn, Hanco von Eichilborn, rycerz, Henryk Calow z Wrocławia Pracz-Odrzańskich, Henryk Chobirsteyn von Reideburg, wasale i Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), kanclerz księstwa wrocławskiego.


Regest: Darstellungen u. Quellen z. schlesischen Geschichte II, s. 238.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów