Rozmiar: 15909 bajtów

- 844 -

1348, 20 XII

XIII Kal. Januari

Przecław, biskup wrocławski, sprzedaje Konradowi I, księciu oleśnickiemu, czynsze z Bierutowa k. Oleśnicy.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135 dz. C, nr 72 a. Spis dok. najstarszego kopiarza m. Oleśnicy, nr 38.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów