Rozmiar: 15909 bajtów

- 845 -

1348, 20 XII

Sabbato ante diem b. Thome apostoli

Rajcy miasta Wrocławia sprzedają Jakubowi, synowi Mikołaja z Kątów Wrocławskich, mieszczaninowi wrocławskiemu, 8 grzywny rocznego czynszu.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, Antiquarius, s. 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów