Rozmiar: 15909 bajtów

- 846 -

1348, 21 XII

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... dux Forstenbergensis et Sweidnicensis), potwierdza przynależność do sołectwa w Zebrzydowie k. Świdnicy (Seyferdaw) folwarku (allodium) wielkości 12 łanów, młyna, karczmy i ogrodu z pełnym prawem alienacji, rezerwując dla siebie wyższe sądownictwo.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135 D 18, s. 187.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów