Rozmiar: 15909 bajtów

- 847 -

1348, 22 XII, Awinion (Avinion)

XI Kal. Januarii

Przedwogius, dziekan kościoła praskiego (Pragensis), prosi papieża Klemensa VI (Clemens) o aprobatę beneficjów, które posiada m. in. w diecezji wrocławskiej (Vratislauiensis).

Druk: MBV I, s. 582, nr 1041.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów