Rozmiar: 15909 bajtów

- 849 -

1348, 25 XII, Awinion (Avinion)

VIII Kal. Januarii regni nostri anno septimo

Mikołaj de Bruna, prepozyt kościoła praskiego (Nicolaus ... Pragensis) i kanclerz królewski, prosi papieża Klemensa VI (Clemens), aby przewidział prebendę dla kleryka i stróża pieczęci królewskiej Ottona Francisci (Otto) w kanonikacie kościoła wrocławskiego (Vratislaviensis), a także, aby zaaprobował nadane mu wcześniej beneficja.

Druk: MBV I, s. 583, nr 1043.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów