Rozmiar: 15909 bajtów

- 0001 -

1349

Rajcy miasta Paczkowa: Heyno Tiline, Pesco Loswicz, Mikołaj Smoczil, Mikołaj Loler i Jan Longus stwierdzają, iż Jan Tiluschynne i Jakub Libusch porozumieli się w sprawie zwrotu wzajemnych należności; Jan Tiluschynne winien zwrócić Jakubowi Libuschowi 16 grzywien i 4 szkojce, ten zaś Janowi 11 z grzywny oraz bliżej nie określone koszty.

Regest: WAP Wrocław, Rep. 132 a, Dep. Patschkau, Nachtrag 136 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów