Rozmiar: 15909 bajtów

- 0003 -

1349, 1 I, Świdnica (Swidnitz)

in die Circumcisionis Domini

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco ... dux Slesie, dominus de Furstenberg et in Swidnitz), oświadcza, że bracia Krystian i Henryk zwani Atcze (Cristanus et Heynricus dicti Atcze) oraz Petzold de Betshow (Petzoldus) przekazali na ręce prezbitera Krystiana (Cristanus) w celu fundacji ołtarza w kościele w Lutomii następujące dobra i dochody: Henryk i Krystian 1 grzywnę wieczystego czynszu z sołectwa we wsi Stoszów w okręgu dzierżoniowskim (Stoschendorf, Richenbachensi districtus), pół łana pola oraz1 ogród w Lutomii w okręgu świdnickim (Luczemansdorf, Swidnicensis districtus), Petzold zaś dochód w wysokości 3 grzywien we wsi Godziszowa w okręgu jaworskim (Riprechsdorff, Jauroviensis districtus). Książę zatwierdza te darowizny.

Świadkowie: bracia Ulryk (Ulricus) i Reynczco Schoff, Tamo de Schellendorff (Thammo), Mikołaj de Siffridow (Nicolaus), Jan Unru (Johannes), Rudger de Wiltberc (Rudgerus), marszałek książęcy, Piotr Czedlitz (Petrus), protonotariusz książęcy, qui presentia a nobis habuit in commisso.


Kopia: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy,1349, 1 I, Świdnica. Uwaga: Oryg. przechowywany w AA Wrocław, obecnie zaginiony, por. W. Urban, Katalog dokumentów AA we Wrocławiu, Dok. chronologiczne, nr 79.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów