Rozmiar: 15909 bajtów

- 0004 -

1349, 3 I, Drezno (Dresden)

an Sunabende vor dem Obersten tag

Fryderyk, landgraf Turyngii i margrabia miśnieński (Friderich ... lantgrave zcou Duringen, marcgraf zcou Myszne), oraz jego synowie Fryderyk i Baltazar (Fridrich, Balthazar) potwierdzają wobec Karola, króla Czech (Karl Romischen kunge ... und kunge zcu Beheime), Jana, księcia Karyntii (Johan herzcog zcu Kernthen), i Ernesta, arcybiskupa praskiego (Arnest erczbischof zcu Prage), zgodę na potrącenie od przyrzeczonej im w Budziszynie (Budyssin) i Dreźnie (Dresden) sumy 8000 kóp groszy należności, którą spodziewają się otrzymać we Wrocławiu (Brezlaw).

Druk: ACRB, II, nr 95, s: 110.
Regest: RBM, V/2, nr 552, s. 277.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów