Rozmiar: 15909 bajtów

- 0005 -

1349, 3 I, Świdnica (Schweidnitz)

an dehme nehesten Sonnabende noch der Beschneidunge unsers Herrn

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... herczog von Schlesien, Herr von Furstenberg undt zu der Schweidnitz), oświadcza, iż w jego obecności Henryk (Heinrich) Kolin, mieszczanin dzierżoniowski (Reichenbach), sprzedał tamtejszym rajcom cło w Dzierżoniowie wraz ze wszystkimi uprawnieniami. Książę zatwierdza tę transakcję, udzielając równocześnie zgody na zastaw, sprzedaż lub zamianę wspomnianego cła.

Świadkowie: Heynmann von Reichenbach, Reyntzk Schoff, Jan von Logau (Hans), Jan von Uchteritz (Hans), Cuntzel Schindel, Cuneman von Sidlitz, Cuntzelinus, książęcy pisarz krajowy.


Kopia: niem., WAP Wrocław, sygn. Rep. 135 D 377a, s. 219-221.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów