Rozmiar: 15909 bajtów

- 0006 -

1349, 5 I, Wrocław (Wratizlauia)

in vigilia Epyphanie Domini

Władysław, książę Śląska (Wlodizlaus ... dux Slezie), oznajmia, iż Mikołaj (Nycolaus), opat klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (aput Wratizlauiam), przekazał mu w dożywocie wieś klasztorną Dziuplinę w okręgu oławskim (Dupyn Olauiensi districtus) wraz ze wszystkimi jej przynależnościami. Po jego śmierci wieś ta winna być zwrócona klasztorowi.

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 297.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów