Rozmiar: 15909 bajtów

- 0008 -

1349 5 I, Wrocław (Wratislavia)

die in vigilia Epiphaniae

Dokument Bolka, księcia świdnickiego, dotyczący ustalenia granic księstwa przez cesarza Karola IV.

Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135 C, nr 123, s. 93, nr 1 c.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów