Rozmiar: 15909 bajtów

- 0009 -

1349, 5 I, Wrocław

in vigilia Epiphanie

Rajcy wrocławscy oświadczają, iż sprzedali Klarze, wdowie po Godku z Nysy, mieszczaninie wrocławskim, 30 grzywien, rocznego czynszu za 200 grzywien.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, (Antiquarius) nr 23 s. 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów