Rozmiar: 15909 bajtów

- 0015 -

1349, 11 I, Awinion (Auinion)

III Id. Januarii, anno septimo

Karol, król czeski, prosi papieża Klemensa VI o prowizję na kanonikat wrocławski z ekspektatywą na prebendę dla swego notariusza Jana ze Środy Śl. (Johannes de Novoforo), kleryka diecezji wrocławskiej, oraz o zgodę na zatrzymanie przez niego probostwa w Środzie Śl.

Druk: MBV, I, s. 591, nr 1056.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów