Rozmiar: 15909 bajtów

- 0017 -

1349, 13 I, Paczków

octava Epyphanie

Henryk, wójt paczkowski, oskarżony przed sądem z powodu następujących wykroczeń: zatrzymania skradzionego przez złodzieja łupu, pozwolenia na ucieczkę zbiegowi schwytanemu przez starostę Kempfa oraz znieważenie pewnej czcigodnej niewiasty.

Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Rep.132 a, Dep. Patschkau, Nachtrag 136 d.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów