Rozmiar: 15909 bajtów

- 0018 -

1349, 26 I, Awinion (Avinion)

VII Kal. Februarii, anno septimo

Przedwoj, dziekan kapituły praskiej (Przedwogius decanus ecclesiae Pragensis), prosi papieża Klemensa VI o prowizję na kanonikat wrocławski oraz rezerwację prebendy i godności kościelnej dla swego brata Jana (Johannes) syna zmarłego Ćadka de Sudomir (Cradco de Zudomirz), oraz zgodę na łączenie jej z innymi beneficjami.

Druk: MBV I, s. 599-600, nr 1082.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów