Rozmiar: 15909 bajtów

- 0024 -

1349, 3 II, Głogów (Glogovia)

in die beati Blasii martyris et pontificis

Henryk, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Henricus ... dux Silesiae, dominus Glogoviae quam Sagani), odnawia przywilej Jana Luksemburskiego z 3 X 1331 r. (por. R. z. schl. Gesch., nr 5051), potwierdzając jego treść, i dodaje, iż w stosunku do winnych ekscesów i rabunków na terenie miasta i okręgu głogowskiego będą stosowane te same kary, także na terytoriach: Żagania (Sagan), Szprotawy (Sprotavia), Wschowy (Frienstadt), Zielonej Góry (Grunberg) i Krosna (Crosno).

Druk: F. Minsberg, Geschichte der Stadt und Festung Gross-Glogau, Glogau 1851, I, s. 339-340; por. CDS, XXVIII, s. 24-25, nr 80.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów