Rozmiar: 15909 bajtów

- 0029 -

1349, 16 II

fer. secunda proxima post dominicam gua in ecclesia Dei "Exurge guare" cantatur

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), wraz z Janem de Donyn (Johannes), doktorem dekretów, i Janem de Waldow (Johannes), starostą nyskim (Nysensis), współarbitrami, rozstrzyga spór pomiędzy opatem Zygardem (Zigardus) i konwentem klasztoru w Kamieńcu (Camencz) a rycerzem Piotrem Sandconis (Petrus). Spór dotyczy wsi Sławęcin (Slabotindorph) i lasu zwanego Nydek, 3 wiardunków rocznego czynszu ze wsi Śrem (Schram) oraz dwóch domków kopaczy złota (gaza, gasa aurifodinarum, hutte nuncupatur vulgariter) i rozstrzygnięty został w następujący sposób: wieś Sławęcin i las Nydek, które dożywotnio posiadał Piotr, po jego śmierci powrócą do klasztoru, natomiast połowa czynszu z domków kopaczy złota, stojących na ziemi klasztornej, przypadnie Piotrowi i jego spadkobiercom. Jeśliby ktoś z jednego domku (de inferiori gaza) działał na szkodę Piotra, sprawą tą zajmie się Henryk (Henricus) de Hugeuicz.

3 pieczęcie: biskupa Przecława, Jana de Donyn i Jana de Waldow.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 134 a.
Druk: CDS, X, nr 212, s. 167-168.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów