Rozmiar: 15909 bajtów

- 0030 -

1349, 17 II

Dienstag nach Exurge

Bolko, książę Śląska, pan Świdnicy, przekazuje miastu Jawor 25 grzywien ze swoich dochodów jako zastaw za 100 kóp groszy praskich.

Świadkowie : jako drugi : Heynmann von Reichenbach.


Wzmianka: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen Reichenbach in Schlesien, Breslau 1906, I, s. 338, nr 147 (z błędną datą 10 II 1349).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów