Rozmiar: 15909 bajtów

- 0034 -

1349, 21 II, Wrocław

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, oświadcza, iż z powodu jego długów rajcy i mieszczanie strzegomscy przekazali mieszczanom wrocławskim 100 grzywien z dochodów książęcych w Strzegomiu, zastrzegając sobie prawo wykupu: 1 grzywny za 8 i 3/4 grzywny, lecz bez możliwości zastawu.

Świadkowie: Kekel von Cirnen, Heynman (lista niepełna).


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 6, s. 1543, nr 168.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów