Rozmiar: 15909 bajtów

- 0036 -

1349, 25 II, Awinion (Avinion)

Papież Klemens VI udziela Piotrowi Begonis rezerwacji na archidiakonat w Zemlin wraz ze zgodą na łączenie go z kanonikatem i kancelariatem wrocławskim.

Regest: MBV, I, s. 605, nr 1096.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów