Rozmiar: 15909 bajtów

- 0038 -

1349, 7 III, Wrocław (Wratislavia)

Sabato proximo ante dominicam Reminiscere

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, oświadcza, że w jego obecności, Jadwiga, żona Bartka z Jarząbkowic (Hedwigis ... Bartko de Gorsebcowicz), zrzeka się i nadaje swemu małżonkowi 2 i 1/2 łana ze swego folwarku Lukascowicz (laneos seu mansos ... allodii Lucaskowicz) w okręgu wrocławskim (Wratislaviensis districtus) wraz ze wszystkimi prawami związanymi z ich posiadaniem. Starosta zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Schybinus de Tzeczow, Maciej de Molheyn (Mathia), Paszko z Jarząbkowic (Pasco de Gorsebcowicz), Stefan de Rychinbach (Steffanus), rycerze, Mikołaj de Tzamborndorph, sędzia dworski wrocławski, Paszko Rynbabe (Pasco), Tomasz Walkenhan (Thoma), feudałowie królewscy, i Otto de Donyn, kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Druk: CDS, IV, s. 12-13, nr 16.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów