Rozmiar: 15909 bajtów

- 0039 -

1349, 14 III, Luxemburg (Lucemburg)

die XIIII mensis Marcii ... regnorum nostrorum anno tertio

Karol, król czeski (Carolus), prosi papieża Klemensa VI o wyłączenie diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis) spod jurysdykcji arcybiskupa gnieźnieńskiego (Gnesnensis) i poddanie jej jurysdykcji praskiej (Pragensis) oraz składa zapewnienia dotyczące właściwego egzekwowania świętopietrza.

Druk: MBV, II, s. 224-225, nr 564 (dok. inserowany przez papieża Innocentego VI z 1357, 24 II).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów