Rozmiar: 15909 bajtów

- 0041 -

1349, 21 III, Wrocław

Gyscho de Reste, mieszczanin wrocławski, zapisuje dominikanom wrocławskim 3 beczki śledzi dostarczanych corocznie w okresie Wielkiego Postu, jako wieczysta jałmużna, w zamian za odprawianie codziennej mszy w tym czasie. Zobowiązanie to podejmują przeor Rozegius, podprzeor Marcin oraz inni bracia tego konwentu.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 57, nr 7.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów