Rozmiar: 15909 bajtów

- 0042 -

1349, 22 III, Awinion (Avinion)

XI Kal. Aprilis, anno septimo

Wilhelm (Guillelmus), kardynał diakon tytularny s. Marie in Cosmedin, prosi papieża Klemensa VI o prowizję na kanonikat krakowski (Cracouiensis) z ekspektatywą na prebendę tamże dla swego prokuratora Piotra z Gostynia? (Petrus de Gostina), zasłużonego kolektora dziesięcin papieskich (decima trennalis contra Turcos) i świętopietrza, oraz zgodę na łączenie tego beneficjum z kanonikatem i prebendą wrocławską oraz probostwem w Spalonej ? (Henrichsdorph, Wratislaviensis diocesis).

Druk: MBV, I, s. 606-607, nr 1100; MPV, III, s. 323, nr 324.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów