Rozmiar: 15909 bajtów

- 0043 -

1349, 22 III, Awinion (Avinion)

Papież Klemens VI udziela Piotrowi z Gostynia (?) (Petrus de Gostina) prowizji na kanonikat krakowski z ekspektatywą na prebendę wraz ze zgodą na łączenie ich z probostwem w Spalonej (?).

Regest: MBV, I, s: 607, nr 1101.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów