Rozmiar: 15909 bajtów

- 0047 -

1349, 14 IV, Świdnica

Im nachsten Dinge nach Ostern

[Dokument ławników świdnickich?] Jakub Zaime przekazuje na ręce proboszcza Mikołaja Pinnecke 4 grzywny czynszu ze swojego domu z przeznaczeniem dla ołtarza w kościele parafialnym.

Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Rep.135C, nr 98, II, s. 577.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów