Rozmiar: 15909 bajtów

- 0048 -

1349, 18 IV, Ziębice (Munstirberg)

an dem nehesten sunnobinde noch dem ostirtage

Mikołaj, książę Śląska, pan Ziębic, i Agnieszka, księżna (Nyclos ... herczcoge von Slesien und herre czu Munstirberg ... Agnes ... herczcoginne), kwitują klasztorowi w Kamieńcu (Kamencz) odbiór 40 grzywien groszy praskich polskiej liczby otrzymanych z tytułu należności zwanej "ufvart" z dóbr w Byczeniu (Byczen).

Dwie pieczęcie ks. Mikołaja i ks. Agnieszki.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 137.
Druk: CDS, X, s. 171, nr 215.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów