Rozmiar: 15909 bajtów

- 0052 -

1349, 25 IV (Wrocław)

Sabbato post diem beati Georgii

Rajcy wrocławscy oświadczają, iż sprzedali konwentowi Św. Katarzyny 10 grzywien rocznego czynszu za 100 grzywien groszy praskich.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 15.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów