Rozmiar: 15909 bajtów

- 0054 -

1349, 27 IV, Otmuchów (Othmuchow)

V Kal. Maii

Niccuzcho z Danielowic (de Danielwicz) wraz z żoną Elżbietą (Elysabeth) oraz synami : Niccuzcho, Heynczeho, Lutkiem (Lutcho), Borutą (Boruto), Bernardem (Bernardus) i Dzierżkiem (Dzirzcho), zrzeka się również w imieniu nieobecnego syna Ramwolda (Ramvoldus) (uwaga) na ręce księcia ziębickiego Mikołaja (Nicolaus dux Munstirbergensis) sprzedanej opatowi Zygardowi (Syghardus) i konwentowi w Kamieńcu (Camencz) wsi Byczeń (Bycen). Określa również dokładniej sprawy związane z posiadaniem tej wsi, m. in. "pecunia hereditaria" dla żony Elżbiety, spłatę niejakiego Guntera (Guntherus) oraz należności sądowej (?) zwanej „di gewere” w wysokości 500 grzywien, płatnej w dwóch terminach. Ponadto zobowiązuje się do udzielenia pomocy i obrony dobrom konwentu: Płonica (Durrendorf), Sosnowa (Wolueramsdorf), Sławęcin (Slabatendorf) i las Nydec, ze względu na pochowanych w kaplicy klasztornej przodków.

Świadkami tych postanowień, które zapadły w dniu 29 III w Ziębicach w obecności księcia, byli: rycerze Ulryk de Lebinrode (Ulricus), Piotr Santko (Petrus), Jan Budow (Johannes), Witko Boemus, Andrzej (Andreas), sędzia dworski.

Świadkami spisania dokumentu, którego dokonano w dniu 27 IV w Otmuchowie, byli: Piotr Santko (Petrus), Mikołaj ze Lwówka (Nicolaus de Lemberc), Mikołaj z Lubnowa (Nicolaus de Lybinow), Jan de Waldow (Johannes), Heynczco de Smeicz, Jan Predil (Johannes).

7 pieczęci: Mikołaja ,z Danielowic i jego sześciu synów.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 138.
Druk: CDS, X, s. 171-172, nr 216.

Uwaga - por. dok. z 30 III (Rep. 88, nr 135 i 136), nr 46.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów